Medicina General

L’enfoc de la Unitat de Medicina General té dues vessants la Medicina Psicosomàtica i la Medicina Social.
El consultor és en Miquel Maresma Matas, metge, llicenciat amb Grau per la Universitat de Barcelona, Diplomat per la Facultat de Medicina de Marsella, essent metge habilitat per desemvolupar les funcions de metge de Medicina General i de Metge de Familia en tots els Sistemes Públics de Salut de les Comunitats Europees.

L’ enfoc assistencial és el de la Medicina Psicosomàtica amb el model bio-psico-social de la medicina al·lopàtica, amb un alt grau d’ aplicació tecnològica tant des d’ el punt de vista dels diagnòstics, recorrent a ressonàncies magnètiques, ecografies, dopplers, escanners o a la radiologia convencional i a l’analitica clàssica, com des el punt de vista farmacològic amb el recurs dels medicaments de sempre com, si s’ escau, recorrent als darrers fàrmacs més nous, sempre que siguin segurs.

L’enfoc de la unitat en relació a la Medicina Social és el model desenvolupat pel Cooperativisme Sanitàri Català des de principis del segle passat amb les mutualitats de previsió sanitària, donant sempre preferència a l’ atenció a través d’ aquestes entitats mutuals, malgrat es conserva l’ oferta per a tothom de la consulta particular.

Entre altres mutues, oferim servei als associats de les següents “mutues”:

-Assistència Sanitària Col.legial.
-Agrupació Mutua.
-Mutua General de Catalunya.
-Medifiatc.
-Adeslas.
-Sanitas.
-DKV.
-Clinicum.
-Axa-Winthertur.
-Asefa.