Logopedia

La unitat de logopèdia es dedica a l’assistència de persones amb trastorns i problemes de tot tipus relacionats amb el llenguatge, tant des del punt de vista de la prevenció, l’estudi diagnòstic i la correcció o el tractament de les disfuncions corresponents. De la unitat se’n fa càrrec Roser Maresma Casellas, logopeda per la Universitat Autònoma de Barcelona, Master en neurologopèdia a l’Hospital de Sant Pau,  Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona.   També és Master oficial europeu en logopèdia per la Universitat Lliure de Brussel·les.

Logopeda
logopedia@maresma.cat

S’hi poden atendre una bona diversitat de problemes relacionats amb el llenguatge, la parla i la veu:

Trastorns del llenguatge

 • Retards del llenguatge lleus i greus.
 • Trastorns específics del desenvolupament del llenguatge: disfàsies expressives i comprensives.
 • Trastorns neurològics o disfuncions cerebrals (degeneratives i no degeneratives), afàsies, anàrtries, disartries.

Trastorns de la parla

 • Trastorns del ritme i de la fluïdesa verbal: disfèmies (quequesa), taquifèmies i parla confusa.
 • Trastorns de l’articulació: dislàlies i trastorns fonològics

Trastorns del llenguatge escrit

 • Trastorns en la adquisició de la lectura: dislèxies.
 • Trastorns en la adquisició de l’escriptura: disgrafies.
 • Trastorns en la adquisició i/o aplicació de les normes ortogràfiques de l’escriptura: disortografies.

Trastorns de la veu

 • Disfonies orgàniques: congènites, inflamatòries i traumàtiques.
 • Disfonies funcionals: hipertòniques, hipotòniques, nòduls, pòlips…
 • Disfonies infantils.

Trastorns orodentofacials

 • Disfagies.
 • Disglòsies.
 • Respiracions orals.
 • Alteracions miofuncionals.
 • Interposició lingual o labial.
 • Succió digital.
 • Alteracions masticatòries.
 • Malformacions orofacials sindròmiques o no sindròmiques.
 • Deglucions atípiques.

Dèficits instrumentals

 • Dèficits dels òrgans anatòmics faringobucals: disglosies.
 • Trastorns de l’ordre i control de la motricitat faringobucal: disartries.
 • Dèficits auditius: retards auditius.

Trastorns del llenguatge en psicopatologia i en carències de l’entorn

 • Mutisme selectiu.
 • Autisme infantil.
 • Trastorns desintegrats de la infància.
 • Deficiència mental.

 

També es poden atendre pacients joves i adults, a part dels nens.

Per demanar hora truqueu al 93-792.37.35 / 93-792.18.19 / 669 02 02 00 (contestador), o escriviu a logopedia@maresma.cat