Centres Sanitàris Polivalents

L’Institut Maresma Salut és la conjunció de les carteres de serveis del Centre de Reconeixements Mèdics d’Arenys de Mar (E08015430) i del Centre Maresma Salut (E08867795).

La cartera de serveis conjunta la conformen les unitats de:

· CRC: centre de reconeixements de conduir, armes, vigilants de seguretat, gossos perillosos, nàutica d’esbarjo, grua torre, grua autoportant, algunes fitxes federatives i certificats mèdics ordinaris, de busseig amb escafandra autònoma, pesca subaquàtica, proves físiques per policia local, ensenyament, pescador-mariner, etcètera.
· Logopèdia i neurologopèdia
· Oftalmologia (en procés de reforma).
· Medicina general i familiar.
· Psicologia.
· Laserteràpia.
· Atenció a la salut sexual.