Centre del Carnet de Conduir

Centre Carnet de Conduir
Centre de Reconeixements Mèdics d’Arenys de Mar
Prefectura de Trànsit de Barcelona C.R.C. B-0081
Tramitació directament a la D.G.T. per internet
Telèfon: 93 792 18 19 / 669 02 02 00 (contestador)
corr.elec: salut.maresma@gmail.com
 

Des de fa més de 35 anys, el Centre de Reconeixements Mèdics d’Arenys de Mar, del carrer de Sant Francesc, fa el servei de reconeixements mèdics i psicotènics pel carnet de conduir.

Informes d’aptitud psicofísica de tots els permisos de conduir (AM, A1, A2, A, B, C1, C, D, E). Amb la corresponent tramitació per internet amb la DGT, si s’escau. També tots els permisos d’armes, nàutica esportiva i d’esbarjo, submarinisme, pescador-mariner, gossos potencialment perillosos, grua torre, grua autoportant, certificats mèdics oficials i fitxes d’algunes federacions esportives.

Fins fa pocs anys la tasca del centre s’acabava amb l’emissió del corresponent Informe d’Aptitud Psicofísica. D’aleshores ençà, des del centre mèdic es pot fer tot el tràmit per internet de la renovació del permís de conduir, sempre que no hi hagi cap inconvenient per part de la DGT (pèrdua de punts, processos judicials, malalties inadaptables, etc.).

El procés comença amb la introducció de les dades personals, fotografia i signatura, al sistema informàtic vinculat a la Direcció General de Trànsit (D.G.T.) Seguidament el conductor passa pels diferents àmbits del reconeixement: medicina general, revisió de la vista i el test psicotècnic. Un cop fet això i valorada l’aptitud psicofísica es tramita immediatament la renovació del permís de conduir a través d’internet, amb la Prefectura de Trànsit de Barcelona. Instantàniament, si la telemàtica no falla, s’obté un carnet provisional si es tracta d’una renovació. Al cap d’unes setmanes el carnet definitiu arriba a casa del conductor. El centre en fa el seguiment fins al final. Si no arriba en un termini de tres mesos el centre el reclama. Pels que es treuen el carnet per primer cop la situació no varia gaire de com era fins ara fa pocs mesos.

En els casos que sorgeix algun inconvenient psicofísic per a la conducció, en el nostre centre ens plantegem cercar les diferents maneres d’adaptar el vehicle a la persona o adaptar la persona a la conducció: ulleres, audiòfons, caixa de canvis automàtica, accelerador manual, frens adaptats, etc. Es tracta de trobar solucions per tal de tenir una conducció el més segura possible.

També donem servei amb altres tipus d’informes i certificats mèdics i psicotècnics:

– Títols de nàutica esportiva i d’esbarjo
– Títol de submarinisme
– Llicències d’armes, especialment de caça
– Títols per maneig de grua-torre i de grua autoportant
– Llicència per tinença de gossos potencialment perillosos
– Títols de pescador-mariner
– Fitxes esportives d’algunes federacions
– Certificats Mèdics Oficials, que són els impresos que es compren a l’estanc per qualsevol altra certificació.

Per demanar hora o per qualsevol información podeu trucar al 93 792 18 19 / 669 02 02 00, o enviar un correu a: salut.maresma@gmail.com